فروشگاه تخفیفات الو 7

تلگرام هزینه‌اش را از کجا تامین می‌کند؟ با توجه به اینکه در خصوص محل درآمد شبکه تلگرام، توضیحات دقیقی داده نشده، به همین دلیل در این زمینه سخنان مبهم و عجیب زیاد مطرح شده است. برخی معتقدند که دولت‌هایی با حمایت از تلگرام،‌ در واقع پشت آن قرار دارند و مخارجش را تامین می‌کنند. البته مدیر عامل تلگرام همواره این موضوع را تکذیب کرده و مدعیست که به همین دلیل، خاک وطن خود یعنی روسیه را ترک کرده است.
۷ روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.
Scroll