فروشگاه تخفیفات الو 7

02144954436   فقط با این شماره تماس بگیرید 

تلگرام هزینه‌اش را از کجا تامین می‌کند؟ با توجه به اینکه در خصوص محل درآمد شبکه تلگرام، توضیحات دقیقی داده نشده، به همین دلیل در این زمینه سخنان مبهم و عجیب زیاد مطرح شده است. برخی معتقدند که دولت‌هایی با حمایت از تلگرام،‌ در واقع پشت آن قرار دارند و مخارجش را تامین می‌کنند. البته مدیر عامل تلگرام همواره این موضوع را تکذیب کرده و مدعیست که به همین دلیل، خاک وطن خود یعنی روسیه را ترک کرده است.
۷ روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.
Scroll